Szkolenia dla firm i warsztaty

Szkolenia jakie chciałabym Państwu zaproponować dotyczą szeroko pojętego samorozwoju. Specjalistyczna wiedza stała się w dzisiejszej sytuacji rynkowej czymś oczywistym .

To czego brakuje pracownikom i kierownictwu to wrażliwości społecznej. Tylko wrażliwość społeczna może zagwarantować budowanie zdrowych relacji z klientem. Relacji opartych na zaufaniu a zaufanie jest niezbędnym warunkiem więzi z klientem. W firmie większa wrażliwość na drugiego człowieka prowadzi do skuteczniejszego utożsamiania się pracowników z ich zadaniami. Dzięki temu pracownicy lepiej wykorzystują swoje zasoby oraz minimalizowane są nieporozumienia i straty wynikające z kiepskiej komunikacji. Poczucie wspólnoty i atmosfera w pracy ulegają poprawie co przekłada się na lepsze warunki i atrakcyjność pracy.

Wrażliwość społeczna nie może być czymś odgórnie narzuconym, należy ją wypracować w procesie poznawania samego siebie i rozumienia oraz otwartości na drugiego człowieka.

 

Moje szkolenia są projektem autorskim, oparte są na wiedzy i doświadczeniu jakie zdobywałam przez ostatnie lata. Dedykowane są właścicielom firm, kadrze zarządzającej i pracownikom.

 

Proponuję Państwu następujące tematy szkoleń:

 

  •  Poznaj samego siebie aby lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Szkolenie ma na celu lepsze poznanie swoich zasobów oraz wykorzystanie ich w zgodzie ze sobą tak aby w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć przyczyny, znaczenie oraz sens swoich sukcesów i porażek. Kto poznaje samego siebie potrafi wytyczyć sobie realne i osiągalne cele oraz wybrać realne wzory zamiast uganiać się za nieosiągalnym i nierealnym i narażać się na porażki.
  • .Praca na ścieżce uważności. Praca pociąga za sobą potrzebę komunikowania się i nawiązywania kontaktu z innymi. To tak naprawdę najważniejsze ale i najtrudniejsze zadanie. W trakcie szkolenia nabędą państwo wiedzę i narzędzia, które pomogą być uważnym w kontaktach z innymi i cieszyć się pracą z innymi. Będziemy się poruszać w następujących obszarach : prostota i uważność, pokonywanie trudności w pracy, praca tu i teraz, kreatywność i chaos, komunikacja.

 

  •   Kolejną propozycją są warsztaty i szkolenia integracyjne szyte na miarę państwa firmy. Ich cele oraz kształt dobiorę odpowiednio do potrzeb i specyfiki firmy.

 

  • Czas, forma i cena szkoleń są ustalane indywidualnie dla każdej firmy. Szkolenia mogą być wyjazdowe lub stacjonarne.

tel +48664302001

alicja@quest.pila.pl

 
© 2016 QUEST - Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Strona główna | Quest | Oferta | Galeria | Rezerwacja wizyty | Kontakt
Projekt i realizacja KAMPEKI